נרשמנו כחברים באגודה הישראלית לאקוסטיקהדני פיכמן וסער ליטמן מAVD רשומים כעת כחברים באגודה הישראלית לאקוסטיקה.
האגודה הינה מלכ"ר ופעולותיה מתרכזות ב:
א. קידום טכני ואינפורמטיבי של תחום האקוסטיקה בארץ.
ב. קיום ימי עיון, תערוכות וכנסים בתחום האקוסטיקה.
ג. ריכוז אינפורמציה טכנית ופרסומית בנושאי אקוסטיקה והפצתם בין חברי האגודה.
ד. ריכוז אינפורמציה בנושאי ימי עיון, כנסים ותערוכות בארץ ובעולם והפצתם בין חברי האגודה.
ה. מעורבות ושמירת אינטרסים של חברי האגודה אצל גורמים מוסדיים בנושאי מיכשור, תקנים, בחינות וכו'.
ו. ייצוג חברי האגודה והאגודה ככלל בפני אגודות דומות בעולם כולו.
ז. פרסום החברים ועיסוקם בתערוכות, כנסים, אינטרנט וכו'.
ח. הושטת עזרה לחברי האגודה בייעוץ, הדרכה ועזרה מקצועית, משפטית, כלכלית ומוסדית.

בכנס האגודה האחרון שנערך בהרצליה ב 12
.5.2011 הרצה דני על הזיקה בין תכנון אקוסטי של אולמות לבין המערכות האלקטרואקוסטיות המותקנות בהן.


Contact: